Close Icon
Chat Box
Archi Logo

შეუკვეთე ზარი

Phone Icon

დაგვიკავშირდი

+995 322 602 602

Phone Icon შეუკვეთე ზარი
გთხოვთ, ჩაწეროთ სახელი
გთხოვთ, აირჩიოთ ზარის მიზანი
გთხოვთ, აირჩიოთ სასურველი ოფისი
გთხოვთ, ჩაწეროთ ტელეფონის ნომერი
ქარ ENG РУС

არქი არის სამშენებლო კომპანია, რომელიც ყველა სტანდარტის დაცვითა და უმაღლესი ხარისხის მასალებით აშენებს თანამედროვე და კომფორტულ ბინებს

არქი ქარდი

არქი ქარდი

Archi Card წარმოადგენს ლოიალურობის ბარათს და არქის ნებისმიერ პროექტში ბინის შეძენისას გადაეცემათ მობინადრეებს. Archi Card-ის ყველა მფლობელი პარტნიორ კომპანიებთან ბარათის წარდგენისას სპეციალურად მათთვის განკუთვნილი ფასდაკლებებით ისარგებლებს.

იხილეთ Archi Card-ის პირობები კომპანიების მიხედვით.

Archi Card
აირჩიეთ კატეგორია
ავეჯი

ახალი ნათება ავეჯი 15 +(995 32) 220 24 24 http://newlight.ge/ge/ https://goo.gl/maps/dDrt4KrSRem https://archi.ge/../images/cards/a2d445036679fa8244a1944cc1ad9fba.png

ფორუმი ავეჯი 15 2202424 https://www.facebook.com/Forumbynewlight/ https://archi.ge/../images/cards/84598fe2fadf171b8a2875983f0863e9.png

Room Design ავეჯი 20 +995 32 2 05 39 39 http://roomdesign.ge/ https://archi.ge/../images/cards/eb5a0926a553d645db48b9f307c129d8.png

მარკო ავეჯი 20 0322 359515 http://marcofurniture.ge https://archi.ge/../images/cards/a383cc2b519295ea8a375a0b48c3b832.png

ავეჯის სახლი JYSK ავეჯი 20 +995 322 24 04 14 https://www.facebook.com/JYSKGeorgia https://archi.ge/../images/cards/22dc1efacad7873218bef5b96dc0cfba.png

ENZA HOME ავეჯი 20 +995 322 47 55 66 https://www.facebook.com/EnzaHomeGeorgia https://archi.ge/../images/cards/c7dc46b64792e0744c40e756bf746ed0.png

Comforter ავეჯი 20 032 2 140 440 https://www.facebook.com/comforter.ge/ https://archi.ge/../images/cards/6b6946f0cbc96ad6414730354be256b2.png

ბელუქსი ავეჯი 15 +995 32 2517400/01/02 https://belux.ge/ https://archi.ge/../images/cards/b08b79ed8543811a16ba2254345c1e48.png

ეშლი ჰოუმსთორი ავეჯი 15 0322 560 530 www.ashleyhome.ge https://her.is/2METuhF https://archi.ge/../images/cards/2b8eeb415488b785a5714c239f7859d0.png

კარე ავეჯი 10 +995 598 88 40 99 / +995 595 91 50 87 http://www.kare.ge https://bit.ly/2I2HvaD https://archi.ge/../images/cards/660b6bdff780ab0b7dccb49f8096167e.png

ლაბორატორია ავეჯი 15 +995 595 00 14 98 http://icrcorp.ge/shop?brand=laboratory-my-home-furniture https://bit.ly/2ThvOU5 https://archi.ge/../images/cards/f5615ca85ba7be7d971322c61ab40805.png

მობლერი ავეჯი 10 599 86 88 68 http://www.icr.ge https://archi.ge/../images/cards/91cb8993c2c616b59b1bb515cb8982ac.png

შნო ავეჯი 10 597 58 20 82 http://www.shop.shno.ge/ https://goo.gl/maps/cZ4XEVSvsU5eCZYp8 https://archi.ge/../images/cards/94fccf6a03334bee61d44bac13384ab4.png

გაბილდი ავეჯი 15 0322 060 500 http://www.gabuild.ge/ https://bit.ly/39NgWEF https://archi.ge/../images/cards/a360d6b894f40156f0ed4f5bd48d3b25.png

ლივინ ავეჯი 20 598412277 https://www.facebook.com/livintbilisi https://www.google.com/maps/dir/41.9626514,44.7391784/%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%9C/@41.8375088,44.6107546,11z/data=!3m1!4b1!4m9!4m8!1m1!4e1!1m5!1m1!1s0x404473260afdbc93:0xe01a562b75b05f1e!2m2!1d44.7527703!2d41.7124357 https://archi.ge/../images/cards/b90ac639cb1a2dab05871dfa54927497.png

დიზაინ ავენიუ ავეჯი 10 +995322680808 http://www.designavenue.ge/ https://www.google.com/maps/dir//%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%90%E1%83%98%E1%83%9C+%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A3/data=!4m6!4m5!1m1!4e2!1m2!1m1!1s0x4044730dab04f503:0xab5c570b1cff41a2?sa=X&ved=2ahUKEwj7iLD0sqv0AhXPzaQKHSHiAbMQ https://archi.ge/../images/cards/f48c43b20b079e8b58107d19f2739d70.png

ჯანსაღი ცხოვრება

სნეპ ფიტნესი ჯანსაღი ცხოვრება 15 0322 25 99 55 m.me/477761002404443 https://archi.ge/../images/cards/d48dcd6b507ea07fd1e0278c25c43680.png

კლუბი 71 ჯანსაღი ცხოვრება 10 0322 20 00 71 http://www.club71.ge https://her.is/2WcDlDl https://archi.ge/../images/cards/bcd63877055542ee1e86ae83fa35296a.png

ლოტუსი ჯანსაღი ცხოვრება 10 +995 322 903 803 http://lotus.ge/ https://archi.ge/../images/cards/0cc4b48080ce5dfc10d4e0b71588fa77.png

რენომე სტომატოლოგია ჯანსაღი ცხოვრება 20 599 00 03 59 https://www.facebook.com/StomatologyRenome https://www.google.com/maps/dir/?api=1&destination=41.683345113425%2C44.840569496155&fbclid=IwAR3VJzFu4n_5ooQRJqVSpaeYwWIFpZuhWm8XaXm_1IS69EiXyZz217I_S9g https://archi.ge/../images/cards/fd010f5d524d55659782b5f0d821a0ad.png

სხვა

აითი-ნოლიჯი სხვა 10 0322 22 05 85 http://www.it-knowledge.ge https://her.is/32gyCBS https://archi.ge/../images/cards/31c93d67524d763cb7963a04079c2015.png

დინამო თბილისის საკალათბურთ სკოლა სხვა 10 +995 599 42 45 79 https://www.facebook.com/DinamoTbilisiBasketballSchool https://goo.gl/maps/wzjJh7FzSii5nYZAA https://archi.ge/../images/cards/f69a3e53e30ab8c23471514806ffb83b.png

ზაზა ფაჩულიას საკალათბურთო აკადემია სხვა 10 +995 598 32 82 90 https://www.facebook.com/ZazaPachuliaBasketballAcademy/ https://archi.ge/../images/cards/bea430b7a7c027be2d69439fa9430f2c.png

აზროვნების აკადემია სხვა 20 557 12 36 96 https://azrovnebisakademia.ge/ https://g.page/azrovnebisakademia?share https://archi.ge/../images/cards/25dd239262173c5d1a3aac89bd5ed415.png

კივი სხვა 10 (+995 032) 2052324 https://kiwipost.ge/ https://www.google.com/maps/dir/41.9626514,44.7391784/%E1%83%99%E1%83%98%E1%83%95%E1%83%98+%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A1+%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%98/@41.8353154,44.6107546,11z/data=!3m1 https://archi.ge/../images/cards/c876bb908daca43ecd85b310a7141c02.png

ფრეშ სფეის სხვა 10 511 14 14 39 https://www.facebook.com/fspace2021 https://archi.ge/../images/cards/58eb5a6c7257b177a06f6183421cfd35.png

სარემონტო მასალები

კაფელის სახლი სარემონტო მასალები 10 2 30 55 31 http://peaniltd.com/ https://goo.gl/maps/eQriesXiiCs https://archi.ge/../images/cards/351a7bf261639a9e6b4155c216194587.png

გერმანული სახლი სარემონტო მასალები 15 +995 593 244 243 http://deutsches-haus.ge https://archi.ge/../images/cards/9a6c524ea0c1ebbd5231813390c16faf.png

დომინო სარემონტო მასალები 10 +995 32 2 50 50 50 www.domino.com.ge https://goo.gl/maps/RhVg8UxUYmMRE6kRA https://archi.ge/../images/cards/0b00c359ba449871fab7e0c18aad77cf.png

ბობერი სარემონტო მასალები 15 +995 595 127 272 / +995 597 777 717 www.bober.ge https://archi.ge/../images/cards/5bdad68ba83ab3a3aff912f31c59e270.png

ქებული კლიმატი სარემონტო მასალები 10 032 202 22 22 www.qebuli-climate.ge https://archi.ge/../images/cards/d6a1b67f711ccbb8aec44d005cc1de23.png

Marazzi TG Showroom სარემონტო მასალები 20 032 200 60 02 http://www.testgeorgia.ge/ https://goo.gl/maps/b9YBWwMksagzWZLh6 https://archi.ge/../images/cards/93cd4fb9b5e6ddb3fd3f9b52f9f0dfa0.png

ესპანო სარემონტო მასალები 15 596 30 30 30 http://www.espano.ge/ https://goo.gl/maps/7nAU8caehoxencjR9 https://archi.ge/../images/cards/12e4114b8708436d0c04b86330fc563a.png

ტექნიკა

სმარტერი ტექნიკა 10 595034040 www.smarter.ge https://goo.gl/maps/g2HRYLY7F23dmc7V6 https://archi.ge/../images/cards/73839526a5210a4313f1f460deec1ff1.png

ჰიუნდაი ელექტრონიქს ჯორჯია ტექნიკა 20 577 06 84 98 http://koreanelectronics.ge/ https://goo.gl/maps/7sm5Leb85TUDh8FD7 https://archi.ge/../images/cards/00028c87b6ac9ea5c233a6d887bc6565.png

ულტრა ტექნიკა 15 574 772 717 https://www.ultra.ge/ https://www.google.com/maps/dir/?api=1&destination=41.69182192065%2C44.814112186432&fbclid=IwAR2NHT_C0Q2nHhUNjffKqzl6XBRzKRD_CAl1zS2BwhrFt2goRIoeWIjSxmA https://archi.ge/../images/cards/d1469bee57270ed69f79b34fe13546ad.png

ცელსიუსი ტექნიკა 15 032 2 052 930 www.celsiusi.ge https://archi.ge/../images/cards/fc140a4c0c63bdef501093a4aa8d3232.png

დეკორი

ფარდის სახლი დეკორი 10 2 43 20 02 http://www.fardissaxli.com/ https://archi.ge/../images/cards/61eb490c815be0019d49355b7184afdd.png

ჰოუმ დეკორი 20 551 16 77 41 https://www.facebook.com/ltdhome/?ref=page_internal https://www.google.com/maps/dir/?api=1&destination=41.721890350637%2C44.736671447754&fbclid=IwAR2RrOYTkSnas223Jth-a7w7CYJFw2uw0FJ6CHZGenWru3e5yWazYJZkWgk https://archi.ge/../images/cards/a79b9fbbb0404933585829e6dfde6d3d.png

გამწვანება

გრინლენდი გამწვანება 15 0322 04 73 73 https://www.facebook.com/www.greenland.ge https://her.is/2N0IdXT https://archi.ge/../images/cards/c113e8bdfad31f9266774d1e144b480b.png

ანემონე გამწვანება 15 598 55 72 65 https://www.facebook.com/anemoneflowershop https://www.google.com/maps/dir//%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%94/data=!4m6!4m5!1m1!4e2!1m2!1m1!1s0x404473e780253381:0xa9ea9d4c72f1ffa7?sa=X&ved=2ahUKEwie17zWsqv0AhUI7qQKHa2aDGUQ9Rd6BAhVEAM https://archi.ge/../images/cards/bc50eaf2b4dd0225ae90e2ba209bf381.png