გეშტალტ ცენტრი

#ჯანსაღი ცხოვრება
-20%

ფსიქოლოგიისა და ფსიქოთერაპიის ეროვნული გეშტალტ ცენტრი არქელებს 20%-იან ფასდაკლებას სთავაზობს.


არქელებს შეუძლიათ პირისპირ ან ონლაინ ისარგებლონ ინდივიდუალური ფსიქოლოგიური კონცულტაციებით და ფსიქოთერაპიით.