კუდოს

#სხვა
-20%

კუდოსი არქელებს 20%-იან ფასდაკლებას სთავაზობს.

 

კუდოს ჯორჯიაში შესაძლებელია ფინანსური აუდიტით, საშემფასებლო, საგადასახადო, საბუღალტრო, საინვესტიციო და სხვა საფინანსო მომსახურებებით სარგებლობა. 

 

დავით აღმაშენებლის გამზირი #69

services@kudos.ge

032 2 10 34 10

Facebook

https://kudos.ge/